Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Entwicklungen und Fälle?

Abonnieren Sie unseren Newsletter und verpassen Sie nichts!
Uw inschrijving kan niet worden opgeslagen. Probeer het opnieuw.
Je inschrijving voor de nieuwsbrief van Weborama is gelukt!

Pflichtfeld *

* Mit dem Abonnement unseres Newsletters erklären Sie sich damit einverstanden, von Weborama Niederlande per E-Mail Marketing-Mitteilungen zu erhalten. Sie können sich natürlich jederzeit über den Abmeldelink am Ende jedes Newsletters oder durch Kontaktaufnahme mit uns abmelden.

Subscribe!

Weborama maakt de balans op van 2017

Posted on December 22, 2017

In December kijken we traditiegetrouw terug naar de ontwikkelingen en trends van het afgelopen jaar en kijken wij in onze grote glazen bol voor wat komen gaat. Zijn onze voorspellingen en wensen voor 2017 eigenlijk uitgekomen en wat zijn de vernieuwingen geweest op creatief gebied en data?

Programmatic Rich Media

Rich Media als onderdeel van programmatic inzet is op elk mediaplan terug te vinden. De APTO of automated page takeover is dit jaar dan ook uitgebreid met de fullwidth header waardoor op alle sites waar deze wordt aangeboden (1800x1000) de skins ook mooi aansluiten op de header. Op moment van schrijven zijn vrijwel alle headers nu aansluitend, en alle feedback omtrent het formaat is dan ook positief. Qua design zien de meeste takeovers er een stuk mooier uit.

Naast de APTO was er de introductie van de Superheader, een 100% breed header formaat dat crossdevice inzetbaar is en optimaal gebruik maakt van het scherm zonder over de content te komen. Het is leuk om te weten dat tussen introductie en algemene bekendheid van een nieuw formaat ongeveer 6 maanden ligt. Check dus regelmatig onze brand new pagina om te kijken wat nieuw is. Het succes van een nieuw formaat is afhankelijk van de pioniers die het ook daadwerkelijk gaan proberen. Voor 2018 verwachten wij een verdere groei van programmatic high impact formaten en de introductie van enkele nieuwe formaten. Deze zullen wel binnen de richtlijnen van de coalition for better ads en Google moeten vallen. Google update zijn Chrome browser op 15 februari en onze verachting is dat het dan wel echt afgelopen is met interstitials en non user initiated layers, umuted autoplay video en meer. De trend is nu al dat deze formaten niet zo veel meer ingezet worden.

Mobile

Ook op mobiel zijn diverse Rich Media formaten verder gestandaardiseerd zoals de CanvasAd en Interscroller. Vorig jaar gaven wij aan dat de SDKs nog even belangrijk zouden zijn voor inapp succes en dat is in 2017 ook gebleken. De grote Nederlandse apps hebben up to date adserver SDKs geïnstalleerd waardoor er weer nieuwe features mogelijk zijn zoals bij de inapp parallax banner bijvoorbeeld. Verder wordt op mobiel steeds meer op het gebied van meetbaarheid verwacht. Inapp viewability is een belangrijk onderwerp en mede door de eerder genoemde SDKs en up to date MRAID methodes ook nu ook goed meetbaar. Voor 2018 verwachten wij meer te kunnen betekenen hierin. Denk aan conversiemetingen cross app/web. Op dit moment wordt mobiel vaak nog als awareness middel ingezet in plaats van conversiemiddel. Goede meetbaarheid zal dit in 2018 wel veranderen. Het is wachten op de eerste goede voorbeelden.

Video

Video is de grote adspend groeier in het halfjaarlijkse IAB adspend report en dus belangrijk om hier te blijven innoveren en er is dan ook veel gebeurd qua development. Onze player is VAST (en vanaf januari VPAID) compliant en het is nu ook mogelijk om in Outstream of Inbanner interactieve video te maken op basis van de VPAID uiting die je al hebt. De Interactieve preroll video beleefde in 2017 een revival omdat het nu ook als HTML5 formaat beschikbaar is en eindelijk zien wij ook weer mooie campagnes(link abn artikel). Outstream was er de introductie van het OVX formaat op desktop en mobiel en inbanner was er de billboard reminder video en blurry background als alternatief voor zwarte balken in inpage video. In 2018 verwachten wij door de nieuwe mogelijkheden meer interactieve video in prerolls en outstream en denken dat vertical video eindelijk ook zijn weg gaat vinden naar display. Net als 360video wordt het maar weinig ingezet terwijl er voor social toch veel geproduceerd wordt. Het zou mooi zijn als dit meer gebruikt wordt buiten de social kanalen. Verder verwachten wij dat Outstream meerdere vormen gaat krijgen als is het alleen maar omdat het op dezelfde manier gemeten kan worden via het VPAID protocol. TV spend staat zoals vorig jaar voorspelt volledig onder druk en het ophogen van de prijzen voor TV reclames zal de vraag naar online video alleen maar doen toenemen terwijl het door buyers ok steeds meer als echt TV alternatief gezien zal gaan worden.

MobInlineBlurred_&_OVXreminder from Weborama Nederland on Vimeo.

De Data belofte

Wij spraken de hoop uit voor 2017 dat er een goede data propositie zou komen als alternatief voor Facebook en Google maar dat is niet echt van de grond gekomen alhoewel er zeker animo is. Veel uitgevers worstelen nog met hoe ze data het beste kunnen gebruiken voor hun adverteerders en dan hebben wij het vooral over langdurige projecten die verder gaan dan de standaard audiences en features binnen een DMP. Het is echter nog niet te laat en met de GDPR handhavingsdatum in zicht (25 mei 2018) zal er wellicht een besef boven komen drijven dat het nu tijd is om snel te handelen. Een collectief ondersteunde data layer in Nederland is iets waar elke Nederlandse adverteerder van kan profiteren en dat de Nederlandse media propositie als geheel ook sterker maakt dan de losse onderdelen.

In 2018 zal het gebruik van data en de gevisualiseerde insights die dit oplevert ook meer van invloed zijn op creatives. Audience driven creatives maar ook creatieve briefings/ kickoffs op basis van data insights zullen wij gaan introduceren in 2018 en wij hopen dan ook dat data en display door de branche als onafscheidelijk beschouwd gaan worden. Houdt onze website en nieuwsbrief dan ook in de gaten. Welkom 2018