Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Entwicklungen und Fälle?

Abonnieren Sie unseren Newsletter und verpassen Sie nichts!
Uw inschrijving kan niet worden opgeslagen. Probeer het opnieuw.
Je inschrijving voor de nieuwsbrief van Weborama is gelukt!

Pflichtfeld *

* Mit dem Abonnement unseres Newsletters erklären Sie sich damit einverstanden, von Weborama Niederlande per E-Mail Marketing-Mitteilungen zu erhalten. Sie können sich natürlich jederzeit über den Abmeldelink am Ende jedes Newsletters oder durch Kontaktaufnahme mit uns abmelden.

Subscribe!

Benchmark Rich Media formats - Q1

Posted on May 09, 2018

Rich Media, hoe kan je het nog beter inzetten en vooral wat is het effect van deze vorm van online adverteren? Om je doelstellingen te behalen zijn dit essentiële vragen waar iedere marketeer en adverteerder mee bezig is. Wij krijgen dan ook regelmatig de vraag: welke banner werkt nou het best en hoe zit het nu eigenlijk met de Click Through Rate (CTR), Engagement Rate (ER), Interaction Rate (IR) of de Visibility?

Doordat Weborama een brede markt bedient, geeft de door ons verzamelde data een goede afspiegeling van de markt als we naar de effectiviteit van Rich Media willen kijken. In het laatste kwartaal van vorig jaar hebben wij daarom de eerste benchmark uitgebracht en uiteraard kan een benchmark van Q1 2018 nu niet meer achterblijven. Aan de hand van onze data zullen we opvallende elementen uit onze data aanstippen en interpreteren.

De percentages die worden gepresenteerd geven een realistisch beeld, maar uiteraard is het wel belangrijk om verschillen tussen de banners (bijvoorbeeld wel/geen video) in het oog te houden. Daarnaast is het interessant om te kijken welke cijfers er nu écht toe doen. Ons wordt bijvoorbeeld vaak gevraagd naar de CTR, terwijl comScore* in 2012 al heeft aangetoond dat de ER sterker samenhangt met de uiteindelijke aankoopconversie. Misschien is dat dus wel gewoon veel interessanter?

Opvallende resultaten

Als we naar de tabel hieronder kijken valt allereerst op dat de visibility vooral bij de mobiele formaten laag is. Een ad wordt als ‘visible’ gezien zodra deze voor 50% en minimaal 1 seconde zichtbaar is (IAB standards), maar in de praktijk is dit zeer moeilijk te meten en geeft het IAB aan een foutmarge van 30%-40% te hanteren. The visibility is om deze reden een moeilijk te interpreteren indicator.

Type of Rich Media CTR Engagement Rate User Interaction Rate Visibility
APTO (Automated Page TakeOver) 1.12% 2.18% 24.54% 74.40%
Interscroller 0.78% 1.09% 2.01% 51.78%
Mobile Interscroller 0.84% 1.15% 1.73% 53.49%
Billboard 0.87% 2.63% 9.20% 70.45%
Leaderboard 1.99% 5.39% 8.60% 81.41%
Floorad 0.56% 24.03% 35.91% 93.79%
300/320x250 MWeb 1.09% 15.79% 16.28% 63.59%
320x50/100 MWeb 0.18% 0.18% 0.27% 61.55%

Opvallend zijn de resultaten van het APTO en Floorad formaat. Ondanks de CTR van <1%, zijn de ER en IR zeer veelbelovend. Deze twee formaten kunnen (gebaseerd op de data van Weborama) daarom ook goed ingezet worden om merkherkenning en merkherinnering te verhogen.

Interscrollers

Bij de interscrollers is er onderscheid gemaakt tussen de mobiele en desktop versie. Echter is er maar weinig verschil tussen de verschillende devices te zien. Opvallend is de relatief hoge IR. Dit kan worden verklaard door de grote hoeveelheid informatie en/of video die vaak in een Interscroller wordt geplaatst, waardoor de viewer niet hoeft te klikken om alle informatie tot zich te nemen. Bij het Interscroller formaat zou je dan ook kunnen zeggen dat de interaction rate de beste indicator is.

Leaderboard en Billboard

Tot slot valt bij zowel de Leaderboards als de Billboards een hoge interaction rate op. Doordat deze formaten aan de bovenkant van de pagina staan, valt de uiting vrijwel direct op bij de consument. Deze formaten kunnen daardoor goed worden ingezet om de consument op de hoogte te stellen van bijvoorbeeld een nieuwe actie, omdat je de consument eenvoudig en snel kunt bereiken.

Wil je meer weten over Weborama? Neem eens een kijkje in onze showcase of neem contact met ons op.

*ComScore artikel: https://www.comscore.com/Insights/Press-Releases/2012/4/For-Display-Ads-Being-Seen-Matters-More-than-Being-Clicked?cs_edgescape_cc=NL